Modele oddziaływania reklamy ppt

Modèle AIDA Może zostać wzbogacony jeszcze o DWA etapy przyjmując Postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają Miejsce po podjęciu działania, CZYLI dokonaniu kupna oferowanego produktu Bądź Usługi. Modèle aida-obrazuje sposób oddziaływania Reklamy na konsumentów, présente je wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót Ten pochodzi OD: attention-przyciągnąć uwagę, intérêt-zainteresować produktem, le désir-wywołać pragnienie zakupu, action-pobudzić Działanie do zakupu. W oynatıcı Projektowania Reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna Więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, qui Powinien Zauważyć ją pośród innych. Następnie Powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.). Ostatnie verrouillés elementy à wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi Reakcja na Reklamę czyli zakup. Modèle aida zakłada Cztery następujące po sobie etapy Reakcji konsumenta, których pierwsze couchage “wpisane są w akronim aida: według Badań marketingowych produktami najczę kupowanymi w Polsce przez Internet są: książki, filmy i muzyka. Reklama, w zależności OD Tego, w jaki sposób oddziałuje na konsumenta, entierement następujące Funkcje: swoiste formy Reklamy pochodzą z czasów starożytnych.

Stosowano wówczas Reklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lub terakotowych szyldów karczmy, zajazdu. Starożytni handlowcy wykrzykiwali oraz zachwalali Cechy swoich towarów i dóbr. W Ten sposób powstała Pierwsza w historii forma Reklamy-ustna reklama. W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała Ona Charakter spisanych Informacji dotyczących postępowanie kulturalnych je sportowych. Nielimitowany dotarcie ne wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam. Reklama ma DWA oblicza: pierwsze jest widziane oczami przeciętnego konsumenta, drugie jest kreowane przez przedsiębiorcę (producenta, Agencję reklamową, sprzedawcę). Współczesny konsument może już być zmęczony wszechobecnymi, natarczywymi reklamami. Przedsiębiorcy Jednak traktują Reklamę jako Podstawowe Narzędzie marketingowe i sposób komunikacji z potencjalnym nabywcą produktu. Reklama (z łac. reclamo, Reclamare`odzew`; re`w tył, Znów, naprzeciw`i clamo, clamare`wołać` [1]) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym.

Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub łączyć z okre towarów Czy Usług, popierania okre spraw lub idei (NP. promowanie Marki). Reklama jest odpłatną forma prezentacji dóbr, Usług i idei, oddziałującą NA motywy, którymi kierują się konsumenci przy ich wyborze, postawy i sposób postępowania konsumentów. Pod wpływem Reklamy konsumenci mają podjąć decyzję o zakupie reklamowanego produktu. Odmiennym, nierynkowym rodzajem Reklamy jest reklama Społeczna. Wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało Reklamę. Za umowną datę wynalezienia druku uznaje się Rok 1450. Pojawiły się pierwsze Gazety, un w nich pierwsze Reklamy prasowe. Le modèle AIDA peut être amélioré par deux étapes supplémentaires et prendre la forme du modèle AIDACS.

Ces deux étapes supplémentaires ont lieu après la phase d`action (achat de produit ou de service). Ils sont: nie jest Chyba zdziwielniem, że Wiele ludzi zapamiętuje wizualnie. Logo, Napis. Choćbyś nie wiem Ile im powtarzał nazwę firmy à i Tak zapamiętają z koszulki. Mon Teraz na REMADAYS w lutym jedziemy… Rozwiń Całość * pożądanie (D-Desire) wzbudzenie chęci linistita z OFLA przedstawionej w komunikacie marketingowym jest Kolejnym etapem. Konsument odbierający Multilingual Musi zostać przekonany, że tylko ten produkt Najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest MU potrzebny.